Puncovní značky

Omalgami / Puncovní značky

Puncovní značky udávají, nakolik ryzí je drahý kov či slitina. Puncovnictví a zkoušení drahých kovů upravuje Zákon č. 539/1992 Sb. Zákon o puncovnictví a  zkoušení drahých kovů (puncovní zákon).

Značky jsou raženy speciálním razidlem s piktogramy. Značky pro zlato obsahují například orla či kohouta, pro stříbro kamzíka a zajíce, pro platinu pak korunu.

Značka dále obsahuje písmeno, které označuje pobočku Puncovního úřadu, která punc vydala.

Nové unikátní šperky klenotnického umění Omalgami.